یگیری چهره به چهره و خانه به خانه دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در گیلان

یگیری چهره به چهره و خانه به خانه دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در گیلان

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گیلان گفت: برای شناسایی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل شده، آموزش و پرورش سامانه‌ای به نام شهید محمودوند طراحی کرده و اطلاعات کودکان بازمانده در آن توسط وزارتخانه بارگذاری می‌شود، سپس با استفاده از ظرفیت همکاران در مناطق و شهرستان‌ها پیگیری چهره به چهره و خانه به خانه توسط اشخاص پیگیری کننده انجام می‌شود.؛
رفتن به نوار ابزار