کاشت موفق ۱۳۰ حلزون گوش در قطب شمال کشور

کاشت موفق ۱۳۰ حلزون گوش در قطب شمال کشور

طی سه سال اخیر دستکم ۱۳۰ عمل موفق کاشت حلزون در استان گیلان به عنوان قطب شمال کشور کاشته شده و نعمت شنوایی و گفتار به اغلب بیمارانی که عمدتا کودک هستند، برگشته است.؛
رفتن به نوار ابزار