سخنرانی دکتر سیدحسین رضویان در حمایت از هنرمندان رشتی پیرامون تالار مرکزی شهر رضویان: هنرمند رشتی مورد حمایت نیست

سخنرانی دکتر سیدحسین رضویان در حمایت از هنرمندان رشتی پیرامون تالار مرکزی شهر رضویان: هنرمند رشتی مورد حمایت نیست

امروز برای اینکه یک هنرمند رشتی، فرهنگ و هنر را در تالار مرکزی شهر که با حمایت شهرداری ساخته شده و در حقیقت آورده معنوی مردم رشت می باشد زنده نگه دارد از او مبالغ هنگفت طلب می شود؛
رفتن به نوار ابزار