فعال شدن سالی ۵۰ هزار شغل در مناطق آزاد/ با مناطق آزاد می‌توان تحریم‌ها را دور زد

فعال شدن سالی ۵۰ هزار شغل در مناطق آزاد/ با مناطق آزاد می‌توان تحریم‌ها را دور زد

رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: عدم اجرای ۷۰ درصدی قوانین مناطق آزاد باعث خروج سرمایه ها می شود. از سوی دیگر، با حذف معافیت مالیاتی اشتغالزایی سالانه ۳۰ هزار شغل جدید در مناطق آزاد تحت تاثیر قرار می گیرد.؛
رفتن به نوار ابزار