پرداخت ۲۴ ساعته حق و حقوق برخی از پیمانکاران/ خرید ملک بانکی زیر ساختمان ساعت شهرداری رشت

پرداخت ۲۴ ساعته حق و حقوق برخی از پیمانکاران/ خرید ملک بانکی زیر ساختمان ساعت شهرداری رشت

عضو شورای شهر رشت گفت: به بنده قول داده بودند که حق وحقوق تمامی پیمانکاران پرداخت می شود، اما برخی از پیمانکاران ۲۴ ساعته پول خود دریافت می کنند ولی تعدادی دیگر مدتهاست به دنبال دریافت حق و حقوق خود هستند.؛
رفتن به نوار ابزار