تشکیل مجمع مشورتی روسای شوراها و شهرداران گیلان اقدامی موثر در بهره مندی از ظرفیت ها / افزایش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد شوراها

تشکیل مجمع مشورتی روسای شوراها و شهرداران گیلان اقدامی موثر در بهره مندی از ظرفیت ها / افزایش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد شوراها

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان گفت: تشکیل مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مرکز شهرستان های گیلان اقدامی موثر در بهره مندی از ظرفیت شهرهای استان با هدف بهبود وضعیت شهرها و رفع مشکلات است.؛
رفتن به نوار ابزار