علیرضا زارع ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت : انعقاد هرگونه قرارداد سرویس مدارس آموزش و پرورش بین مدارس و پیمانکاران ممنوع می باشد.

علیرضا زارع ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت : انعقاد هرگونه قرارداد سرویس مدارس آموزش و پرورش بین مدارس و پیمانکاران ممنوع می باشد.

بر اساس ماده ۲۴ آیین نامه حمل و نقل دانش آموزی اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور، هرگونه دخالت مدیران مدارس یا سایر مسولان و عوامل مدرسه یا ادارات آموزش و پرورش در حوزه حمل و نقل، خارج از موارد تعیین شده در آیین نامه است. ؛
یگیری چهره به چهره و خانه به خانه دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در گیلان

یگیری چهره به چهره و خانه به خانه دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در گیلان

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گیلان گفت: برای شناسایی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل شده، آموزش و پرورش سامانه‌ای به نام شهید محمودوند طراحی کرده و اطلاعات کودکان بازمانده در آن توسط وزارتخانه بارگذاری می‌شود، سپس با استفاده از ظرفیت همکاران در مناطق و شهرستان‌ها پیگیری چهره به چهره و خانه به خانه توسط اشخاص پیگیری کننده انجام می‌شود.؛
رفتن به نوار ابزار