شیب کاهش زادوولد در گیلان «منفی» شد

شیب کاهش زادوولد در گیلان «منفی» شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان علیرغم کاهش موالید در استان از بهبود وضعیت جمعیتی در استان خبر داد و گفت: شیب زادوولد طی سال‌های اخیر منفی بوده و نشان‌دهنده مهار نسبی کاهش زادآوری در گیلان است.؛
رفتن به نوار ابزار