رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان گفت: برنامه‌های توسعه گیلان باید زیر مجموعه‌ سند آمایش سرزمین باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، با تاکید بر اینکه نهاد پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان نهادی کاملا دولتی نخواهد بود، گفت: این نهاد نباید نه کاملا دولتی و نه کاملا خصوصی باشد، بلکه نهادی عمومی و مدنی و مستقل است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه بودجه گیلان:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به آغاز اجرای ۷۳ پروژه در ستاد اقتصاد مقاومتی این استان، گفت: بیشترین پروژه‌ها مربوط به آب و فاضلاب روستایی و جهاد کشاورزی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان حل مشکلات رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و پسماند را منوط به داشتن مدیریت واحد دانست و اضافه کرد: حل اینگونه مسائل صرفا در گرو بودجه نیست و تا مدیریت واحدی وجود نداشته باشد کاری از پیش نمی‌رود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، یکی از دستاوردهای زلزله سال ۶۹ رودبار و منجیل را موزه میراث روستایی دانست و گفت: این موزه نشان می دهد باید از دانشی که در معماری خانه های روستایی وجود داشته استفاده کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، به کلیدی بودن مسئله محیط ‌زیست در طرح آمایش گیلان اشاره کرد و گفت: طرح آمایش سرزمین استان گیلان در ۱۶ جلد و حدود پنج هزار صفحه تهیه و تدوین شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان عنوان کرد:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: امسال برای رونق تولید و ایجاد اشتغال ۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این میزان، یک هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان به گیلان اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه بهره برداری از دو سد شفارود در غرب و پلرود در شرق استان مشکل کشاورزان را حل خواهد کرد، متذکر شد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۹۰۰ میلی متر بارندگی در گیلان داشتیم که نشان دهنده ظرفیت رودخانه ها و تالاب های گیلان و ضرورت مدیریت نزولات آسمانی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، با بیان اینکه از بودجه یک میلیون و ۷۰۳ هزار میلیارد تومانی سال آینده ۴۷۵ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار می گیرد، گفت: کمتر از ۷ درصد بودجه را شامل می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در با تأکید براینکه بودجه کشور نیازمند اصلاح ساختاری است، گفت: باید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد.

Page 1 of 212