کیهان هاشم نیا یکی از اعضای هئیت رئیسه این تشکل مهم اصولگرایی استعفای خود را اعلام و عملا دیگر با این تشکل اصولگرایی همکاری نمیکند.