مدیر زراعت جهاد کشاورزی گیلان گفت: پیش بینی می‌شود،۶۰ درصد از شالیزار‌های گیلان ماشینی نشاء شود.