معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان:

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، با بیان اینکه نرخ تورم کل کشور و استان گیلان در اسفند‌ماه به ترتیب ۲۶٫۹ و ۲۴٫۲ درصد می‌باشد، تصریح کرد: استان گیلان در این ماه، در بین ۳۱ استان، دارای رتبه بیست و پنجم بالاترین نرخ تورم کشور است.

معاون مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان مطرح کرد:

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به اجرای برنامه توسعه ملی آمار کشور، گفت: رویکرد اصلی این برنامه اصلاح ساختار و نظام آماری ثبتی مبنا است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان :

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان گفت: تنها ۲۱ درصد از دستگاه‌های اجرایی استان گیلان دارای سامانه آماری هستند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان:

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، با اشاره به کاهش انگیزه و رغبت پاسخگویان نسبت به پاسخگویی به طرح ها و فعالیت های آماری، ادامه داد: یکی از مهمترین بحث ها در اصول بنیادی تولید آمارهای رسمی، شفافیت است و شفافیت از دسترسی آسان و برابر همه افراد جامعه به اطلاعات نشات می گیرد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان:

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، جای سواد آماری را در رسانه ها خالی دانست و متذکر شد: سواد آماری مانند سواد خواندن و نوشتن برای هر انسانی لازم است و افراد باید بدانند آمار و اطلاعات چیست و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد تا در کسب و کار خود از آن استفاده کنند.