نیمه پنهان مناطق آزاد تجاری - صنعتی؛

موضوع مهم حفظ، نگهداری و حراست از کاربری اراضی کشاورزی و باغی از جمله موارد مهم در سیاست های کلان حوزه کشاورزی قلمداد می شود. بحران آب و مباحث مرتبط با آن باعث گردیده تا سیاست محدود سازی کشت برنج در استان های شمالی مد نظر قرار بگیرد و به منظور تقویت بنیه تولیدی در […]

نیمه پنهان مناطق آزاد تجاری- صنعتی؛

موضوع تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی در جمهوری اسلامی ایران، از برنامه پنجساله اول توسعه به عنوان نص قانونی مورد نظر قانونگذار قرار گرفت و به همین ترتیب در برنامه های بعدی توسعه نیز اختیارات و وظایف و قلمرو فعالیت های آن تحدید حدود شد به ویژه آنکه پس از بحث و بررسی های فراوان […]

نیمه پنهان مناطق آزاد تجاری- صنعتی؛

رویداد گیلان :به استناد تبصره ۳ ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، ایجاد و تعیین محدوده مناطق آزاد می‌بایست با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرند. اما ترتیبات تعیین محدوده سه منطقه آزاد، آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی، منبعث از قانون ایجاد آن […]

نیمه پنهان مناطق آزاد تجاری-صنعتی؛

یکی از مهمترین تحولات مدیریت جوامع محلی پس از انقلاب اسلامی، اجرایی شدن قانون شوراهای اسلامی و تشکیل شوراهای مصرح در آن بود. این اقدام که پس از تصویب قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال ۱۳۷۵، با انتخابات سال ۱۳۷۸ تحقق پیدا کرد، امورات مختلفی را در […]

نیمه پنهان مناطق آزاد تجاری- صنعتی؛

مقوله امنیت از جمله مباحثی است که هر حکومتی می بایست در راستای تامین و ایجاد فضای روانی مطلوب منبعث از آن اقدام نماید. حاکمیت وظیفه دارد با اقدامات مناسب و به موقع تهدیدات امنیتی را احصاء و اقدامات لازم را در راستای کاهش یا حذف آن معمول دارد بدین ترتیب در هر نظامی، مجموعه […]

نیمه پنهان مناطق آزاد تجاری- صنعتی؛

رویداد گیلان :اهمیت حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغات باعث گردید تا قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در سال ۱۳۷۴ تصویب و در سال ۱۳۸۵ نیز اصلاح گردد. به اساس ماده ۱ این قانون هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خارج از محدوده قانونی شهر ها، شهرک ها و روستاهای دارای طرح […]