نماینده آستانه اشرفیه در گفتگو با رویداد گیلان:

نماینده آستانه اشرفیه درمجلس گفت: آنچه که انقلاب را ازحوادث پرتلاطمنجات داد، حضور و بصیرت مردم بود و این نشان می دهد که نظام از پشتیبانیمردم برخورداراست.

نماینده آستانه اشرفیه در گفتگو با رویداد گیلان

برکسی پوشیده نیست که امروز تورم بردوش مردم، فشارِ مضاعف وارد می کند وگرانی ها واقعا توان خرید مردم را سلب کرده است و همین عوامل باعث شده اند تا اعتماد عمومی مردم کاهش پیدا کند