معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: پهلوگیری و ورود کشتی‌های تجاری به بزرگترین بندر ایران در دریای خزر امسال به نسبت سال گذشته دو برابر افزایش پیدا کرده است.