واکنش رئیس جبهه ی مردمی نیروهای انقلاب گیلان به حواشی اخیر و اظهارات استاندار گیلان در گفتگو با رویداد گیلان؛

هدف جریان لیبرال و غیرانقلابی از بستر سازی آشوب در استان، لاپوشانی فقر، تورم ، بیکاری و گرانی افسارگسیخته ای است که ماحصل عملکرد همین جریان است.