قسمت سوم:

رویداد گیلان :رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی سی ام خرداد امسال خود در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای قوانین مطالبی مهم را در امور مجلس شورای اسلامی بیان کردند که بهره مندی از آن برای نگارش این یادداشت امری الزامی است. به گزارش رویداد گیلان ، ایشان بیان داشتند:”یک مسئله‌ی […]

  به گزارش رویداد گیلان ،رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیر خود در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای قوانین مطالبی غامض را در امور مجلس شورای اسلامی بیان کردند که بهره مندی از آن برای نگارش این یادداشت امری الزامی است. ایشان بیان داشتند: “یک مسئله‌ی دیگر، مسئله‌ی اجرای […]