مدیرکل شیلات گیلان مطرح کرد:

مدیرکل شیلات گیلان گفت: یکی از برنامه های امسال اداره کل شیلات استان گیلان تولید حدود ۱۵۰ میلیون قطعه بچه ماهیان استخوانی است.

با حکم معاون وزیر جهاد کشاورزی:

رئیس سازمان شیلات ایران طی حکمی صمد درویشی را به عنوان مدیرکل شیلات استان گیلان منصوب کرد.

Page 3 of 3123