با حکم شهردار رشت؛

با حکم ناصر حاج محمدی شهردار رشت، میمنت سیاوش سرپرست جدید مدیریت برنامه ریزی و بودجه شهرداری رشت منصوب گردید.

با حکم شهردار رشت؛

شهردار رشت، امروز طی ابلاغی مصطفی مهاجر را از مدیریت منابع انسانی شهرداری رشت برکنار و حسین احمدی را که سابقه تصدی بر شهرداری صومعه سرا را در کارنامه خود دارد، به عنوان مدیر جدید منابع انسانی شهرداری رشت منصوب کرد.

با حکم شهردار رشت؛

علیرضا قانع به عنوان سرپرست جدید مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری معرفی شد.