ساغری در گفتگو با رویداد گیلان :

مهندس ساغری درگفتگوبا خبرنگار رویداد گیلان با اشاره به چالش های پیش روی شهرداری رشت اظهارکرد: مهترین چالش های نزدیک و کوتاه مدت، درآمد شهرداری و بدهکاری در شهرداری هستند و همچنین ما مشکلات دیگری داریم که بیشتر به پروژه های با پیشرفت ۶۰ تا ۷۰ درصدی بر می گردد که باید الویت بندی شوند […]