اعترافات سخت یک رسانه حامی دولت

رویداد گیلان :دیگر انتقاد از ناکارآمدی غرب گرایان توسط حامیان دیروزشان عادی شده است. قبلا علی مطهری، اصغرزاده و ناصری مشاور رئیس دولت اصلاحات و… اعترافات سختی را در این زمینه کرده بودند. به گزارش رجانیوز اما اینبار یک رسانه حامی دولت به تصرف مجلس، شورای شهرتهران، شهرداری وقوه مجریه توسط اصلاح طلبان اشاره کرده […]