محمد صادق حسنی در گفتگو با خبرنگار رویداد گیلان در خصوص طرح استیضاح آقایان آخوندی و ربیعی گفت:من جو مجلس را به نفع آقای ربیعی میبینم به احتمال بسیار قوی ایشان رای اعتماد میاورند و احتمال اینکه رای اول را هم بدست بیاورد هست ولی اقای اخوندی احتمال اینکه استیضاح ایشان عملی شود بسیار است […]