رئیسی تصریح کرد: ۱۶۰ شهر با وضع قرمز به ۶۴ شهر کاهش یافته و محدودیت ها در این ۶۴ شهر یک هفته دیگر ادامه می یابد.

در گیلان ۴ شهر رشت، رودبار، آستارا و تالش در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.