گزارش تصویری افتتاح اورژانس هوایی گیلان
گزارش تصویری شام غریبان حسینی در رشت
گزارش تصویری تجمع بزرگ عاشوراییان و اقامه نماز ظهر عاشورا در میدان شهرداری رشت
گزارش تصویری عزاداری مردم رشت در تاسوعای حسینی
گزارش تصویری آیین سنتی مجمع بری در روستاهای شرق گیلان
رویداد گیلان گزارش می دهد؛

روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد طی جوابیه ای به تسنیم  به استناد ماده ۱۳۶و نیز ماده ۱۳ اساسنامه ادعا نموده است که سرپرستی رضا مسرو بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی علاوه بر عضویت در هیات مدیره شستا، قانونی است!

..................... تاریخ انتشار:۰۸ مهر ۱۳۹۸ ......................
به گزارش رویداد گیلان ،روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد طی جوابیه ای به تسنیم اینجا بخوانید به استناد ماده ۱۳۶ و نیز ماده ۱۳ اساسنامه ادعا نموده است که سرپرستی رضا مسرو بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی علاوه بر عضویت در هیات مدیره شستا، قانونی است!
در همین خصوص رویداد گیلان نکات ذیل را که دقیقا   باطل السحر این ادعا است مورد اشاره قرار می دهد:
۱-  در خصوص ادعای انطباق حکم سرپرستی با ماده ۱۳۶ قانون تجارت لازم به توضیح است؛ فقهای معظم شورای نگهبان طی نظریه مورخ ۱۵۶۷۳/۳۰/۸۵ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۵ در خصوص طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس بیان داشتند:
 از آنجا که هرگونه اقدام در محدوده توسعه یافتته بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و قانون اصلاح آن مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۵ خواهد بود، و مواد ۵ و ۷ قانون مزبور اداره شرکتهای مربوطه را مشمول قانون تجارت دانسته و این قانون مشتمل بر مواد خلاف موازین شرع است، ماده واحده طرح توسعه محدوده منطقه ازاد ارس خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
با توجه به نظریه فوق و استناد مواد ۵ و ۷ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد به اداره این شرکت ها به استناد قانون تجارت، لذا محرز است که به واسطه نظریه شرعی مذکور ارجاع به قانون تجارت فاقد موضوعیت خواهد بود.
بنابراین استناد به ماده ۱۳۶ قانون تجارت فاقد مبنای شرعی است. همچنین اگر به ماده توجه شود طی آن گفته شده است:
درصورت انقضاءمدت ماموریت مدیران تازمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت واداره آن خواهندبود.
این در حالی است که رضا مسرور استعفا داده و استعفا منصرف از انقضاء می باشد. لذا معلوم نیست چرا روابط عمومی دبیرخانه مناطق آزاد این واژگان را با یکدیگر خَلط می نماید تا بتواند منظور خود را حاصل کند؟! در حالی که مسرور بر اساس همین ماده نیز مشمول آن نمی شد.
۲-ماده ۱۳ اساسنامه می گوید:
اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیات مدیره جدید انتخاب نشده اند، هیات مدیره سابق به کار خود ادامه خواهند داد.
ایکاش به جای روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، حقوقی آن پاسخ می داد زیرا این ماده زمانی جاری خواهد بود که مانع قانونی دیگری در بین نباشد چون اولاً در موضوع مورد بحث، رئیس هیات مدیره مدیر عامل است و مدیرعامل، سرپرست نیست! رئیس جمهوری بر اساس ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می تواند مدیرعامل منصوب کند و نه سرپرست! و ثانیاً مدیرعامل شغلی مستمر و واحد است زیرا در تبصره ۲ قانون ماده واحده منع تصدی بیش از یک شغل آمده است:
‌تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.
آیا به نظر روابط عمومی دبیرخانه مناطق آزاد، مدیرعاملی شغل مستمر و تمام وقت نیست که تلقی آنان موقت بودن سرپرستی آن می باشد؟
در تبصره ۴ این قانون آمده است:
‌تبصره ۴ – تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
و تبصره ۵ و ۶ آن می گوید:
‌تبصره ۵ – متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
‌تبصره ۶ – آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.
حال که ماده ۱۳ اساسنامه تجویز ادامه خدمت تا انتخاب عضو جدید هیات مدیره را داده است آیا می توان شخصی که شرایط قانونی ندارد را نیز مشمول این قاعده دانست؟ مانند دو شغله ها، مانند بازنشسته ها، مانند محکومان قضایی؟ بدیهی است که این ماده در خصوص افرادی صادق است که دارای شرایط قانونی باشند نه مانند رضا مسرور هم عضو هیات مدیره شستا باشند و هم سرپرست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی.
۳-ماهیت استعفا ترک  ارادی شغل است، بدیهی است که وقتی شخصی به اختیار شغل مدیرعامل منطقه آزاد انزلی را ترک می کند، سرپرست گذاردن وی در همان منصب امری خنده دار است زیرا خود با علم و تشخیص به این کار مبادرت نموده  و حال وی عهده دار همان منصبی است که آن را به طور ارادی ترک کرده است. همچنین لازم به توضیح است، عبارت سرپرست در هیچ یک از قوانین مربوط به اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیامده است فلذا امری که قانونگذار تجویز ننموده، اجرای آن خارج از حدود و اختیارات خواهد بود.
بهتر است آقایان منطقه آزاد کمی بهتر قوانین را مطالعه کنند تا صرفاً برای توجیهات اقدامات خود آسمان و رسیمان ننمایند؟

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)