هزینه افطاری حامیان دولت در گیلان از جیب مبارک کدام عزیز بوده است؟/ آیا وقتش نرسیده به مردم‌”سالاری” فکر کنید تا حزب‌”سالاری”؟!
فساد و رانت در شهرداری رشت از کجا نشات میگیرد!؟/ نقش برخی از اعضای شورا و مدیران شهرداری در رانت منابع اطلاعاتی چه میباشد!؟
صهیونیست‌ها سازمان ملل را خریده‌اند
فرهنگیان بیش از 8000 میلیارد تومان از وزارت آموزش و پرورش طلب دارند
وزارت جهاد کشاورزی در بازاریابی ‌محصولات تولیدی ضعیف عمل می‌کند
..................... تاریخ انتشار:07 مارس 2018 ......................

نظرات شما